Giới thiệu kỹ năng nghề nghiệp

Đây là bài viết giúp bạn tìm ra công cụ và phương pháp quản lý nghề nghiệp một cách thành công.

Khởi động là 5 bài viết giúp bạn nghĩ về hướng chọn nghề để khám phá ra điều bạn làm tốt nhất, loại công việc bạn thích làm nhất. Từ đó, bạn có thể tân dụng tốt nhất tài năng và sở thích của mình dù ở vai trò hiện tại hay một vai trò mới.

Trong đó, bài Phân tích SWOT cá nhân sẽ chỉ cho bạn biết cách sử dụng công cụ SWOT để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu, chỉ rõ cơ hội và thách thức để từ đó phục vụ tốt nhất cho cuộc sống và nghề nghiệp bản thân. Từ bài này, có thể bạn sẽ dễ dàng liên tưởng và phác thảo ra loại công việc mà bạn có thể làm tốt nhất. Có thể đâu đó trong tiềm thức bạn đã làm công việc này rồi, nhưng qua bài viết này bạn sẽ có một phương pháp tiếp cận nghiêm ngặt và chính xác hơn để tìm ra công việc lý tưởng cho mình.

Nhóm bài tiếp theo bàn về cách phát triển kỹ năng nghề nghiệp sẽ chỉ rõ những gì bạn có thể làm để định hình nghề nghiệp và chuẩn bị cho việc thăng tiến. Nếu bạn bị xao nhãng do làm việc quá sức mà lại không được công nhận, hãy tìm ra cách để được nhìn nhận xứng đáng.

Tất nhiên, dù cho bạn có nỗ lực và chuẩn bị tốt như thế nào, con đường nghề nghiệp có thể sẽ không bằng phẳng như bạn hoạch định, đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm hiện nay. Bởi vậy, những bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách sống chung với sự bấp bênh trong công việc và cách thích nghi với cuộc sống sau khi mất việc. Thậm chí khi nền kinh tế đang phất lên, bạn vẫn có thể đối mặt với nhiều thử thách chẳng hạn như “rào cản vô hình”. Hãy tìm ra cái bạn có thể làm để phá vỡ những điều này!

Sẽ có thêm hai bài viết từ 15phut.vn bổ sung cho phần này giúp bạn chuyển tiếp nghề nghiệp bằng những sự kiện quan trọng. Để xem bạn sẽ làm gì nếu có sếp mới, và làm sao để sắp xếp công việc ổn thỏa trước khi nghỉ việc.

Hãy bắt đầu tìm hiểu bằng cách nhấn vào bài viết tiếp theo dưới đây.

15 phút sưu tầm và biên tập

Comments

comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!