thiết lập mục tiêu smart

Lý thuyết thiết lập mục tiêu SMART của Locke

Hiểu được cách thiết lập mục tiêu SMART Thiết lập mục tiêu là phương thức thúc đẩy mọi người và cả bạn tiến lên. Giá...
ngôn ngữ thần kinh học

Chương trình ngôn ngữ thần kinh học (Neuro-Linguistic Programming – NLP)

  Bạn có muốn cải thiện các mối quan hệ của mình cũng như tiếp cận với những người khác một cách lịch sự? hoặc...
mindmap Bản đồ tư duy

Bản đồ tư duy Mind Map

Một công cụ hữu hiệu cho việc ghi chép Các từ khóa liên quan: Sơ đồ nhánh, Sơ đồ mạng nhện, sơ đồ tư duy... Bản...
Sáng tạo trong công việc

Sáng tạo trong công việc

  Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh Bạn đã bao giờ để ý tới điều này chưa? Từ khi công ty xuất hiện một Người quản...
Kiểm soát cơn giận

Kiểm soát cơn tức giận

Nóng giận là gì? Tức giận có thể là một cảm xúc hoàn toàn bình thường và thậm chí có thể giúp chúng ta phát...