Những bài viết trong phần này sẽ giúp giải quyết những vấn đề phức tạp trong công việc của bạn.

Để vượt qua những vấn đề tưởng chừng như to lớn, phức tạp hay vượt quá khả năng của mình, bộ công cụ sẽ cho bạn một điểm xuất phát trong việc giải các quyết vấn đề mà người khác cảm thấy vô vọng.

Trước tiên, bạn sẽ bắt đầu với các kĩ năng đơn giản. Sau đó, sẽ đến các kĩ năng nâng cao: sử dụng Sơ đồ khối, phân tích SWOT và phân tích rủi ro. Chúng tôi cũng kết hợp với một số công cụ thiết lập chiến lược kinh doanh hiệu quả như: mô hình 5 yếu tố ảnh hưởng của Porter (hay còn gọi là mô hình Kim Cương Porter), phân tích PEST, Ma trận Boston, mô hình 7S của McKinsey và phương thức phân tích USP.

Và bây giờ hãy cùng khám phá bộ công cụ!

Bắt đầu với các kĩ thuật giải quyết vấn đề

Đánh giá – Thu thập tối đa thông tin từ các dữ kiện

5 câu hỏi “Tại sao?” – Phát hiện nhanh gốc rễ của vấn đề

Biểu đồ nhân quả – xác định những nguyên nhân có thể có của vấn đề

Biểu đồ quan hệ – Sắp xếp các ý tưởng theo chủ đề

Thẩm tra đánh giá – giải quyết vấn đề bằng cách nhìn vào những hướng đi đúng

Sơ đồ dòng chảy – Hiểu được quy trình xử lý

Phân tích và kiểm soát rủi ro

SWOT – Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ

Phân tích PEST – Hiểu toàn diện những ảnh hưởng của sự thay đổi

Marketing Mix và mô hình 4P – Hiểu cách định vị thị trường

Ma trận của Ansoff – Phân tích rủi ro khi đứng trước nhiều lựa chọn.

Ma trận Boston – tập trung nguồn lực để đạt lợi ích cao nhất

Mô hình “Kim cương” của Porter

Phân tích năng lực cốt lõi – Vượt lên và dẫn đầu

Phương pháp phân tích USP – Tìm lợi thế cạnh tranh của bạn

Các nhân tố thành công cốt lõi – Xác định nhân tố thiết yếu tạo nên thành công

Đường cong Greiner – Sống sót và tăng trưởng sau khủng hoảng

Mô hình 7S của McKinsey – Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận trong công ty bạn làm việc hài hòa

Xem danh sách bài viết tại đây: http://15phut.vn/?cat=28

15 phút sưu tầm và biên tập