8 phẩm chất chính và 8 năng lực cốt lõi của giáo dục mới từ 2017

GS.Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết:

8 phẩm chất chính là: Nhân ái – Khoan dung, Chuyên cần – Tiết kiệm, Trách nhiệm – Kỷ luật, Trung thực – Dũng cảm.

Ví dụ, khoan dung không phải chỉ là biết tha thứ mà còn là biết tôn trọng sự khác biệt; tiết kiệm không chỉ là tiết kiệm tài sản, tiền bạc cá nhân, mà còn là tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên,… để bảo đảm phát triển bền vững.

Dũng cảm không chỉ là gan góc trong chiến đấu mà còn là dũng cảm trong nhận thức, tức là có tư duy phản biện, và dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải

8 năng lực cốt lõi nêu trong hướng chương trình tổng thể là những năng lực mà bất kỳ người nào cũng cần có để sống và làm việc.

  1. Năng lực tự chủ:

Năng lực tự chủ được thể hiện trong mối quan hệ của mỗi người với bản thân.

2. Năng lực hợp tác

Năng lực hợp tác được thể hiện trong mối quan hệ của mỗi người với người khác.

3. Năng lực sáng tạo.

Năng lực sáng tạo được thể hiện trong mối quan hệ của mỗi người với công việ

4. Năng lực sử dụng ngôn ngữ:gắn với các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ

5. Năng lực thẩm mỹ:gắn với các môn Nghệ thuật

6. Năng lực tính toán: gắn với Toán và các môn khoa học tự nhiên

7. Năng lực tin học.

8. Năng lực thể chất.

 

GS.Nguyễn Minh Thuyết cho biết thêm, Nghị quyết số 88 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã quy định: “Mục tiêu giáo dục phổ thông là tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.”

Để thực hiện mục tiêu này, giáo dục phổ thông cần “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”.

Như vậy, Nghị quyết 88 đã xác định những yêu cầu cần đạt được về phẩm chất, năng lực của học sinh.

Do đó, hướng xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo nhu cầu phát triển của đất nước, những tiến bộ của thời đại về khoa học công nghệ và xã hội, bản sắc văn hóa Việt Nam và những giá trị phổ quát của nhân loại, quyền của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Nguồn báo: Giáo Dục Việt Nam

Comments

comments

error: Content is protected !!