Bài tập tăng khả năng diễn đạt

Mấy hôm nay, 15 phút có đi học lại môn thuyết trình trước công chúng. Thấy bài tập này hay đem về cho các bạn 15 phút:

Để nâng cao khả năng diễn đạt, chúng ta cần có vốn từ phong phú. Một số bài tập để nâng cao vốn từ đó là:
1. Tìm từ đồng nghĩa, khác nghĩa
2. Nối từ. vd: nhanh nhạy – nhạy cảm – cảm xúc …
3. Sử dụng những từ tăng cao hay giảm nhẹ tính chất của sự vật việc
vd: rất/vô cùng/cực kỳ + xinh đẹp

Bây giờ chúng ta cùng chơi 1 trò chơi nhỏ.
Tìm từ đồng nghĩa với từ: NHIỆT TÌNH.
TÌm từ trái nghĩa với từ : XẤU

Các bạn comment bên dưới nha!

Comments

comments

3 thoughts on “Bài tập tăng khả năng diễn đạt

Leave a Reply

error: Content is protected !!