Quản Lý Thời Gian – Thuật Đòn Bẩy

6438

Làm 1, được 10

Dùng đòn bẩy để thành tựu nhiều hơn

“Cho tôi một đòn bẩy và điểm tựa, tôi sẽ bẩy cả trái đất lên” – Archimedes

Để nâng một vật nặng, bạn có thể chọn sử dụng đòn bẩy hoặc không. Bạn có thể nâng trực tiếp vật đó lên và chấp nhận bị thương hoặc sử dụng một cái tay đòn hoặc một thanh gỗ để bẩy vật đó lên.

Vậy đâu là cách xử lý thông minh hơn? Bạn có thành công nếu không dùng đòn bẩy không? Có thể chứ. Nhưng bạn vẫn có thể bẩy nhiều hơn và dễ dàng hơn với đòn bẩy mà!

Vậy sử dụng đòn bẩy cho công việc và cuộc sống của bạn ra sao?

Có rất nhiều cách để áp dụng quy tắc đòn bẩy cho cuộc sống và công việc để thành công lớn hơn nhưng sử dụng ít sức lực hơn Nếu không có đòn bẩy, bạn có thể phải làm việc vất vả mà chẳng thu được gì nhiều nhặn trong khi nếu có đòn bẩy, bạn có thể thụ hưởng được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian.