Bánh xe cuộc sống – wheel of life

5398

Tìm sự cân bằng cho cuộc sống của bạn.

“Soi” cuộc sống của bạn dưới kình hiển vi.

Khi cuộc sống bận rộn hoặc bạn tập trung toàn bộ sức lực vào một dự án đặc biệt nào đó, tất cả điều đó sẽ dễ dàng dẫn đến việc “mất cân bằng“- không quan tâm đủ đến các mặt khác của đời sống.Trong khi bạn cần phải theo đuổi và tập trung để hoàn thành một việc nào đó, việc sa đà vào nó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất vọng và stress cực kỳ.

Đó là lúc bạn cần có “tầm nhìn tổng quát” cho cuộc sống của mình, điều đó giúp bạn cân bằng lại mọi thứ.

Đây cũng lúc “Bánh xe cuộc sống” có thể giúp bạn. Đây là công cụ thường được sử dụng bởi các nhà tư vấn cuộc đời chuyên nghiệp, nó giúp bạn xem xét lần lượt từng lĩnh vực trong cuộc sống của bạn và đánh giá tình trạng mất cân bằng của bạn. Như vậy, nó giúp bạn xác định những khu vực bạn cần quan tâm nhiều hơn.

15 phút một ngày xin giới thiệu Hình 1 dưới đây cho thấy một bánh xe cuộc sống với ví dụ về “kích thước” (chúng tôi sẽ giải thích làm cách nào để chọn đúng lĩnh vực hoặc định hướng đúng cho bản thân bạn.).

BanhXeCuocSong1