Kỹ thuật xem lại – Review

1696

Lưu giữ kiến thức trong trí nhớ

Thông thường, con người nhớ nhất mọi thứ ngay sau khi họ vừa mới học xong. Sau đó, càng tiếp thu nhiều kiến thức thì kiến thức cũ sẽ bị mai một dần đi. Sau một vài tháng họ chỉ còn nhớ được vài phần trăm những gì đã học lúc đầu nên khi cần họ sẽ phải học lại.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên xem lại các kiến thức cũ thì bạn có thể giữ nó tươi mới và rõ ràng trong trí nhớ của bạn để dễ dàng nhớ lại khi cần.

Phần này sẽ hướng dẫn bạn xem lại kiến thức theo một cấu trúc hiệu quả.

Làm thế nào để sử dụng các công cụ

Bước đầu tiên là dành vài phút xem lại các tài liệu ngay sau khi vừa học xong. Điều này sẽ giúp bạn:

·        Xác nhận rằng bạn hiểu những gì đã học.

·        Giảm thời gian học lại khi cần tới kiến thức đó