Làm gì sau khi mất việc?

2078

Xử lý mớ cảm xúc hỗn độn khi mất việc

Cuối cùng thì điều đó cũng đến. Tất cả những dự báo về suy thoái kinh tế hiện nay đã ứng vào bạn. Bạn bị mất việc.

Ngoài việc chỉ ra những căng thẳng và phiền toái do bị sai thải, bài báo này sẽ giúp bạn biết thêm những gì đang đợi mình trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Thật ra thì càng biết rõ, bạn càng dễ dàng xử lý những tình huống lên voi xuống chó mà mình phải đối mặt.

5 giai đoạn mất mát

Theo điều tra của Elisabeth Kubler-Ross, người ta thường trải qua 5 giai đoạn đau khổ khi chứng kiến cái chết của người thương. Tất nhiên mất việc thì chưa nhằm nhò gì cả so với việc mất đi người thương nhưng cũng có thể mang lại những trải nghiệm nặng nề không vui, tương ứng với lý thuyết của Ross. Đó là:

1.       Chối bỏ.

2.       Giận giữ.

3.       Kì kèo.