Phân tích năng lực cốt lõi

4935

Đi trước. Dẫn đầu

Điều gì làm bạn nổi bật giữa đám đông?

Ý tưởng về “năng lực cốt lõi” là một trong những ý tưởng kinh doanh quan trọng nhất hiện đang định hình thế giới của chúng ta. Đây là một trong những ý tưởng chủ đạo thúc đẩy làn sóng outsourcing (thuê ngoài) hiện nay: các doanh nghiệp tập trung thực hiện những hạng mục mà họ có thể làm tốt nhất và thuê ngoài càng nhiều càng tốt những công việc thứ yếu hơn.

Trong bài này, 15phut giải thích và giúp bạn sử dụng công cụ trên cả hai cấp độ doanh nghiệp và cá nhân. Bằng cách đó, 15phut.vn chỉ cho bạn làm sao để đi trước và dẫn đầu.

Bằng cách áp dụng ý tưởng này, bạn sẽ tận dụng tối đa những cơ hội đang mở ratrước mắt bạn:

•   Bạn sẽ biết cách tập trung nỗ lực tối đa để phát triển đến một mức độ độc nhất về chuyên môn trong lĩnh vực mà bạn đang phục vụ khách hàng. Bởi như vậy, bạn sẽ độc chiếm những thành tựu mà chuyên môn của bạn mang lại.

•   Bạn sẽ hiểu rõ làm thế nào để phát triển kỹ năng theo cách bổ sung năng lực cốt lõi cho công ty bạn. Bằng cách xây dựng các kỹ năng mang lại giá trị tốt nhất, bạn sẽ giành chiến thắng và có được sự thăng tiến nghề nghiệp mà bạn muốn.