Tìm hiểu và sử dụng Ma trận Boston

7725

Tập trung nỗ lực để đạt hiệu quả cao nhất

Các cách gọi khác: Ma trận BCG, ma trận tăng trưởng-chia sẻ và phân tích danh mục đầu tư.

“Vắt sữa bò” là một thuật ngữ dùng trong kinh doanh về việc thu lợi nhuận từ đầu tư hiệu quả, nếu bạn  thích thú cách ẩn dụ sinh động này thì bạn cũng sẽ yêu thích ma trận Boston!

Còn được gọi là ma trận BCG, ma trận Boston trình bày một phương pháp hữu ích để nhận diện những cơ hội đang mở ra, giúp bạn suy nghĩ  phân bổ nguồn lực hợp lý nhất để tối đa hóa khả năng sinh lợi nhuận trong tương lai.

Lưu ý:

Khởi nguồn của ma trận Boston là từ Boston Consulting Group đầu thập niên 1970. Nó được phát minh như một phương pháp rõ ràng và đơn giản để giúp các công ty phân bổ nguồn tiền mặt sẵn có của họ vào những hạng mục thích hợp trong kinh doanh. Sau cuộc khủng hoảng tín dụng, phương pháp này càng trở nên quan trọng hơn vì những hạn chế tín dụng lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, ma trận Boston cũng là một công cụ hữu dụng để áp dụng các nguồn lực hữu hạn khác như: nhân lực, thời gian và thiết bị.

Mô hình ma trận Boston

Thị phần và độ tăng trưởng của thị trường