Tìm hiểu và sử dụng Ma trận Ansoff

6206

Mỗi lựa chọn luôn gắn liền với rủi ro

(Còn được gọi Ma trận mở rộng sản phẩm /thị trường)

Những doanh nhân thành công thường dành nhiều thời gian suy nghĩ làm thế nào để tăng tăng lợi nhuận. Do đó họ sẽ có hàng trăm ý tưởng để thực hiện, bao gồm phát triển sản phẩm mới, thâm nhập thị trường và các kênh mới, hay phát động các chiến dịch tiếp thị mới.

Ở khía cạnh cá nhân cũng vậy, cùng muốn thăng tiến trong con đường sự nghiệp nhưng mỗi người trong công ty lại có nhiều ý tưởng khác nhau để thực hiện điều đó. Có thể họ sẽ phát triển các kĩ năng mới, hay chuyển sang một vị trí mới, hoặc thậm chí là làm việc trong một lĩnh vực mới.

Có nhiều ý tưởng thì rất tốt, nhưng nếu phải lựa chọn, bạn sẽ chọn ý tưởng nào? Và tại sao?

Đây chính là nơi bạn có thể sử dụng chiến lược ma trận Ansoff, để bắt đầu xem xét những lựa chọn của mình. Công cụ này sẽ giúp giản lược bớt và chọn ra những ý tưởng phù hợp nhất với tình hình hiện tại của bạn.

Tìm hiểu về Công cụ Ma trận Ansoff

Ma trận Ansoff được xuất bản lần đầu trên tạp chí Harvard Business Review năm 1957, một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả giúp cho các nhà Marketing và chủ doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển.