15 phút trên báo Tuổi Trẻ

Bài viết về 15 phút trên báo Tuổi Trẻ.

15 phút mỗi ngày học… kỹ năng sống

TT – “15 phút – khoảng thời gian không quá dài, không quá ngắn để nhìn lại bản thân, để có thêm một kỹ năng mỗi ngày. Mỗi 15 phút, bạn bước thêm một bước trong hành trình cuộc đời mình”.

15 phut team

Bốn thành viên của Pingteam (từ trái qua): Quốc Đạt, Quỳnh Tương, Ngọc Châu và Hồng Sơn – Ảnh: HỮU CÔNG

Đó là lời tự sự từ website http://15phut.vn/ do Pingteam – nhóm bạn trẻ mang tâm huyết phổ cập kiến thức kỹ năng mềm đến cộng đồng – thành lập.